Procedurevoering

KVM Advocaten beschikt over een zeer ruime ervaring voor procedurevoering in alle rechtbanken in gans België. KVM advocaten kent de weg naar het Vredegerecht, Politierechtbank, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Rechtbank van Eerste Aanleg, zijnde de Burgerlijke-, Correctionele- en Jeugdrechtbank. Desnoods bepleiten wij ook uw zaak voor de Hoven.

Ook buitenlandse bedrijven die nood hebben aan een procedure in België, kunnen ons contacteren. Ook hier hebben wij ruimschoots ervaring mee, zelfs indien het bedrijf over gans Europa werkzaam is overleggen we met de advocaten uit de verschillende Europese landen.

Indien de procedure het vereist, staan wij ook bij in de expertises, arbitrages, volgen de zaak op van A tot Z.