Preventief Advies

Slechts hele grote bedrijven kunnen het zich permitteren een bedrijfsjurist in dienst te nemen. Toch is een eigen advocaat, die uw bedrijf goed kent, van groot belang, daar deze in de preventieve sfeer veel juridische problemen kan voorkomen en in de rol van deskundige en bemiddelaar, creatief oplossingen kan zoeken ter voorkoming van de gang naar de rechter. Het voeren van een procedure is tijdrovend, kostbaar en verstoort blijvend de relatie. Kortom, een eigen jurist kan uw bedrijf veel kosten en ergernis besparen en ervoor zorgen dat er blijvend een gezonde bedrijfsvoering ontstaat. De kosten die u kunt besparen zijn dan ook niet gelegen in het stadium dat er al sprake is van een onoplosbaar juridisch conflict, doch in de fase die hieraan voorafgaat. Indien uw bedrijf immers in deze fase zorgdraagt voor duidelijke arbeids- overeenkomsten, contracten, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en over het algemeen vooraf juridisch advies inwint, zult u slechts in uiterste gevallen alsnog in conflict raken. Zelfs dan is vaak door het inroepen van bemiddeling een oplossing voor het conflict te vinden die voor beide partijen tot een meer constructieve oplossing leidt met minder kosten dan het voeren van een procedure.

De meest gewenste situatie ontstaat als dezelfde jurist als advocaat kan optreden indien een procedure wel noodzakelijk is. Er kan dan met aanzienlijk minder kosten en risico worden geprocedeerd daar de jurist/advocaat uw bedrijf kent, weet hoe het conflict is ontstaan en betrokken is bij de voorgeschiedenis.

Ook samenwerking als sparring-partner met uw bedrijfsjurist kan heel wat problemen voorkomen. Een advocaat bekijkt de probleemstelling vanuit een andere invalshoek dan een bedrijfsjurist meestal doet. De advocaat weet uit ervaring waartoe een conflict kan leiden als het voor de rechtbank komt, en houdt hiermee rekening in zijn advies.

Ook voor particulieren is vroegtijdig juridisch advies belangrijk.
Het komt steeds vaker voor dat particulieren juridisch advies nodig hebben of verwikkeld raken in juridische procedures. Bijvoorbeeld huur en verhuur van private eigendommen,… . Dan is het verstandig om vroegtijdig juridisch advies in te winnen.