Incasso

Als advocatenkantoor hebben we tonnen juridische expertise in huis en daarmee zetten we invorderingsprocedures op van A tot Z, dit tot en met de gerechtelijke invordering. Zo voeren we procedures op maat, helemaal toegespitst op uw behoeften.

Bedrijven uit binnen- en buitenland, zelfstandigen, particulieren, vrije beroepen.

Als advocatenkantoor hebben we tonnen juridische expertise in huis en daarmee zetten we invorderingsprocedures op van A tot Z, dit tot en met de gerechtelijke invordering. Zo voeren we procedures op maat, helemaal toegespitst op uw behoeften.

Het kantoor heeft een enorme ervaring opgedaan, zowel op nationaal als op internationaal gebied, met het innen van openstaande facturen. Een effectief debiteurenbeheer vergt veel tijd en aandacht en blijkt bij veel ondernemingen vaak het stiefkindje van de administratie. Slechte administratie en wanbetalers kunnen ondernemers, instellingen en organisaties jaarlijks een behoorlijke kostenpost opleveren. Wij helpen u deze kosten drastisch omlaag te brengen.
Bijkomend kunnen meestal de kosten van invordering (deurwaarderskosten, dagvaardingskosten,…) verhaald worden op uw schuldenaar.

Aanmanen, zo nodig bewarend beslag leggen, dagvaarden en vonnis bekomen, en dit vonnis gedwongen uitvoeren.
Uw klant zal sneller reageren op een aanmaning als deze door ons verzonden is dan dat hij zal reageren op uw eigen aanmaningen. Hij zal immers vaststellen dat aan de vordering ten zijne laste gewerkt wordt. Veel debiteuren betalen wel na een brief van een advocaat. Zo niet, dan hebben advocaten direct toegang tot alle wettelijke middelen om wel te incasseren. Hoe dan ook bent u verzekerd van het innen van uw geld.
Na een dossiercontrole, sommeren wij zo spoedig mogelijk uw debiteur. Is er na sommatie geen betaling? Dan nemen we uw vordering in behandeling. Gedurende het incassotraject bewaken wij de voortgang. Nadat er geïncasseerd is, doen wij een laatste controle en zorgen wij ervoor dat u snel het geïncasseerde bedrag ontvangt.

Meestal hebben wij op geregelde tijdstippen contact met de verantwoordelijke binnen uw bedrijf en overlopen periodiek de openstaande vorderingen. Dit valt uiteraard onderling af te spreken hoe we dit samen aanpakken.