WETTELIJKE INFORMATIE

overeenkomstig de Dienstenwet van 26 Maart 2010

Ondernemingsinformatie

Meester Katrien Van Mierlo oefent haar beroep als advocaat uit als vennoot van “Katrien Van Mierlo Advocatenkantoor BV BVBA”, een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
Het adres van het kantoor en de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te:

   Blijkerstraat 21
   2360 Oud-Turnhout
   België

Ondernemingsnummer 0832.918.511 RPR Turnhout
BTW nummer BE0832.918.511.

U kan Meester Katrien Van Mierlo bereiken via:

 • email: info@kvm-advocaten.be
 • telefoon: +32 (0)14 45 12 31
 • telefax: +32 (0)14 43 46 81

Bankrekeningen:

 • zichtrekening: BE15 7310 1556 1704
 • derdenrekening: BE71 7330 4472 0969

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de NV AMLIN Europe, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel en zijn sedert 1 februari 2015 verzekerd voor een bedrag van 1.250.000,00 euro en in tweede rang, polis 99.551.935 bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel. Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Uw advocaat en haar dienstverlening

U kan bij Meester Katrien Van Mierlo terecht voor onder meer volgende diensten: bouw- en aannemingsrecht, bankrecht, schade- en schadeloosstelling, huurgeschillen, verzekeringsrecht, incasso. De overeenkomst die u met Meester Katrien Van Mierlo sluit, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor eventuele geschillen is enkel het Vredegerecht van het Kanton Turnhout of de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd.

Beroepsregels en gedragscodes

Meester Katrien Van Mierlo is ingeschreven bij de Orde van Advocaten Balie Turnhout. Zij is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op advocaat.be – Codex Deontologie voor Advocaten , alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.advocatenturnhout.be.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u
Meester Katrien Van Mierlo contacteren:

 • post: Blijkerstraat 21, 2360 Oud-Turnhout, België
 • email: info@kvm-advocaten.be
 • telefoon: +32 (0)14 45 12 31
 • telefax: +32 (0)14 43 46 81