Diensten

Niemand zit te wachten op eindeloze juridische procedures. Uw zaak is meer dan een dossier. Een juridisch geschil is voor de meeste mensen geen dagelijkse praktijk. Daar hebben wij alle begrip voor en hechten dan ook veel belang aan een persoonlijke en hechte relatie. Een persoonlijk en informeel contact is minstens zo belangrijk. U moet zich goed voelen, zeker als het om vertrouwelijke kwesties gaat.

Onze waarden

Hier hechten we sterk belang aan. Dit is wat mensen verlangen, en dat weten we. Soms staan we ook hier machteloos, maar dat zal dan niet van ons afhangen.

100

 

KWALITEIT

Wij streven er naar onze klanten kwaliteit te geven in hoogwaardige dienstverlening. Rapporteren hoort daar ook bij, als uw bedrijfsrevisor daar om vraagt.

100

 

ONAFHANKELIJKHEID

Hier staan wij op. Onafhankelijk en geen deel uitmakend van een grote groep of netwerk van advocaten. Indien nodig, betrekken wij wel al dan niet tijdelijk specialisten ter zake. Op deze manier zijn wij er van overtuigd u de juiste service te verlenen en heeft u maar één aanspreekpunt.

100

 

SNELHEID

Vandaag nieuws over uw zaak, dezelfde dag brengen wij u op de hoogte per brief of email. U hoeft dus niet naar de stand van zaken te vragen betreffende uw dossier.